ไปรษณีย์ไทย ขออภัยสิ่งของตกค้าง/ล่าช้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ไปรษณีย์ไทย ขออภัยสิ่งของตกค้าง/ล่าช้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

กรุงเทพฯ 28 กรกฎาคม 2560 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขออภัยผู้ใช้บริการกรณีสิ่งของตกค้าง หรือนำจ่าย ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ส่งผลให้การคมนาคมสัญจรไม่สะดวกในการนำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงอาจส่งผลให้มีสิ่งของตกค้างหรือทำการนำจ่ายล่าช้าจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง อย่างไรก็ตามหากพื้นที่บริเวณใดสามารถนำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่งได้ ไปรษณีย์ไทยจะทำการนำจ่ายโดยเร็ว

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ THP Contact Center 1545 และ www.thailandpost.co.th