แจ่วชาบู ประชานิเวศน์3

ร้านชาบูย่านประชานิเวศน์ แขวงท่าทราย  ติดสำนักงานแขวงท่าทราย สาขาต้นตำหรับชาบู