บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ได้ดำเนินกิจการค้าขายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำมัน เครื่องอัดลม และฯลฯ มาเป็นเวลากว่า 50 ปี ได้สร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันต่าง ๆ และเอกชนทั่วไปทั้งใน และนอกประเทศด้วยคุณความดีที่ได้สร้างสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งในด้านธุรกิจการค้าและด้านการกุศล บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้เป็นบริษัท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ปัจจุบัน บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด มีพนักงานมากกว่า 100 คน ประกอบด้วยผู้จัดการ วิศวกร พนักงานขาย และผู้ชำนาญงานแขนงต่าง ๆ ที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา มีสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศมากกว่า 50 ชนิด

แชร์ต่อให้เพื่อน

Opening Hours

Monday

8:00–17:00

Tuesday

8:00–17:00

Wednesday

8:00–17:00

Thursday

8:00–17:00

Friday

8:00–17:00

Saturday

-

Sunday

-

หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์

Contact Owner

Our Useful Features & Services

ยินดีรับบัตรเครดิต