CPP ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ CBG ระหว่าง มช. กับ ปตท.

CPP ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ CBG ระหว่าง มช. กับ ปตท.

คุณสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ตราลีลา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ได้จากน้ำเสียและของเสียโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อการคมนาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม Spirit ชั้น 13 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้