“ไทยเทคโนกลาส” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล PM Award 2017 สาขา Best Green

“ไทยเทคโนกลาส” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล PM Award 2017 สาขา Best Green Innovation นำเศษกระจกเหลือทิ้งต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม

บริษัทผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปกระจก คว้ารางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2017หรือผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น สาขา Best Green Innovation เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงาน พร้อมพัฒนาลองผิดลองถูกกว่า 5 ปี จนสามารถ “นำสิ่งที่เหลือทิ้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์” วางจำหน่ายตามร้านชั้นนำ โรงแรม รีสอร์ท จากเศษกระจกกว่า 40 ตันต่อเดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยืนยันจะยังคงสานต่อและพัฒนากระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมปลูกฝังพนักงาน

นายจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด กล่าวว่าบริษัทผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปกระจก กระจกดีไซน์ ภายใต้ตราสินค้า “BSG Glass” โดยสินค้านั้นจำหน่ายในไทยร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 ส่งออกไปต่างประเทศทั้ง จีน การ์ตา ทำให้ต้องซื้อกระจกมาเพื่อการผลิตกว่า 400 ตันต่อเดือน ซึ่งในการผลิตแต่ละเดือนจะมีเศษกระจกที่เหลือทิ้งที่ต้องขายคืนโรงหลอมกว่า 40 ตัน ทั้งที่เป็นแผ่นและตะกรันจากการขัดตกแต่งซึ่งจะได้เป็นเศษกระจกออกมาทำให้บริษัทคิดหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระจกเหล่านี้ จึงให้ทีมวิจัยนวัตกรรมของบริษัทดำเนินการคิดค้นตามวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บริษัทสานต่อมาโดยตลอด ทั้งการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และการใช้เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน และลองผิดลองถูกพร้อมกับพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีโดยทำควบคู่กับการวางระบบที่เป็นมาฐานสากลจนได้ออกมาเป็นการ “นำสิ่งที่เหลือทิ้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์” โดยการนำมาเผารวมกันและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของหิน ที่จะมีลักษณะเป็นรูเล็กๆ ด้านใน ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องหอม ของตกแต่งสวนและตกแต่งบ้าน นำไปจำหน่ายในโรงแรม รีสอร์ทและจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียของบริษัท หรือร้านค้าชั้นนำได้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแม้ว่าต้นทุนจะไม่ลดก็ตาม แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้ปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจในสิ่งแวดล้อม รู้จักการนำของเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งขณะเดียวกันบริษัทก็ยังพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้นายจิรัฎฐ์ยังกล่าวถึงรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2017 หรือผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น สาขา Best Green Innovation ว่าเป็นความภาคภูมมิใจของบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงการส่งเสริมธุรกิจของภาครัฐเป็นอย่างดี โดยตั้งใจว่าจะนำรางวัลนี้ไปต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสืบสานการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ดีไซน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ปี 2540 จากการผลิตกระจกรถยนต์ และขยับขยายกิจการมาเป็นกระจกตกแต่งอาคารใน 10 ปีถัดมา เพื่อหนีคู่แข่งในตลาดกระจกรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และมองว่าเมื่อสิ่งที่ทำเดิมๆ มีคนเข้ามาทำซ้ำและแทนที่ ในที่สุดก็ต้องหาทางไปต่อให้ได้ เพราะยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายที่เป็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้เลือกลงทุน โดยจุดเด่นของกระจกไทยเทคโนกลาสอยู่ที่เทคนิคพิเศษในการผลิต ที่สามารถสร้างลวดลายบนผิวกระจก ประกอบกับความสามารถของนักออกแบบที่ดีไซน์และผลิตชิ้นงานเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะราย ไม่ว่าจะเป็น กระจกกันเสียง กระจกกันกระสุน กระจกเสริมวัสดุธรรมชาติ กระจกประหยัดพลังงานและกระจกที่มีลวดลายเกิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์