“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” จัดงาน “อาลัย องค์อริยราชัน”

“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค”  จัดงาน “อาลัย องค์อริยราชัน”

“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค”จัดงาน อาลัย องค์อริยราชัน

“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” ร่วมกับ ๒๐๐ ศิลปิน จัดงาน “อาลัย องค์อริยราชัน” ถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวบรวมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ที่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กว่า ๔๐๐ ผลงาน จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินยอดเยี่ยม และศิลปินชั้นนำทั่วประเทศมาจัดแสดง พร้อมนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมด สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้า          ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และ ลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร           ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ ๒๐๐ ศิลปิน            จัดงาน อาลัย องค์อริยราชัน” ระหว่างวันที่ ๑๒ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.            ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น ๑                    ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เพื่อเป็นการถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม พระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙  รวมกว่า ๔๐๐ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๔), อ.ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๘), อ.ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๘), ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒), ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕), อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๖) และศิลปินที่มีชื่อเสียงแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ จิตต์สิงห์ สมบุญ, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ วิษณุคํารณ, ถนอม จันทร์ต๊ะเครือ, ทวี เกษางาม, สนั่น รัตนะ, ประทีป คชบัว, สุวัฒน์ วรรณมณี, ปริญญา ตันติสุข, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, รุ่งศักดิ์ ดอกบัว ฯลฯ พร้อมนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมด สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร                นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ ยังมีผลงานชิ้นพิเศษ ภาพหมายเลข พร้อมลายเซ็นสด บนเฟรมผ้าใบ ขนาด ๒๐x๒๐ ซม. (พร้อมกรอบ) รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินยอดเยี่ยม และศิลปินชั้นนำรวม ๖ ท่าน ได้แก่ อ.ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ), อ.วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อ.ประทีป คชบัว และอ.ประสงค์ ลือเมือง จำนวนจำกัดเพียงท่านละ ๙ ภาพ เปิดจำหน่ายแบบ           พรีออเดอร์ ในราคาภาพละ ๙,๐๐๐ บาท เริ่มเปิดรับจองในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๗.๐๙ น. ไปจนถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๖๐ และเริ่มรับผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๐

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้จัดให้มีการจำหน่าย ภาพรีปริ้นท์ พร้อมลายเซ็นสด ผลงานจาก ๙ ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ อ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, อ.เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อ.สุวัฒน์ วรรณมณี, อ.จิตต์สิงห์ สมบุญ, อ.ชัชวาล รอดคลองตัน, อ.สุริยา นามวงษ์, อ.อภิชัย การิกาญจน์ และ อ.กิตติ พลศักดิ์ขวา โดยแบ่งวัสดุเขียนภาพเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  ๑.) กระดาษพิเศษ พิมพ์จำนวนจำกัดเพียง ๙๙ ภาพ ต่อศิลปิน ๑ ท่าน  ในราคาภาพละ ๙๙๙  บาท   ๒.) ผ้าแคนวาส ซึ่งจะเปิดจำหน่ายแบบ        พรีออเดอร์ พิมพ์จำนวนจำกัดเพียง ๑๙ ภาพ ต่อศิลปิน ๑ ท่าน  ในราคาภาพละ ๖,๙๙๙  บาท เริ่มเปิดรับจองในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๗.๐๙ น. ไปจนถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๖๐ และเริ่มรับผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๐

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมตัวอย่างผลงานทั้งหมดได้ภายในงาน พร้อมซื้อภาพรีปริ้นท์กระดาษพิเศษ และจองภาพรีปริ้นท์ผ้าแคนวาส และภาพหมายเลข ๙ ได้ที่บริเวณจัดงาน ทั้งศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม  โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมด นำสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

สำหรับ  พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยมี นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้ในงาน อาลัย องค์อริยราชัน” ระหว่างวันที่ ๑๒ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น ๑ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม