เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมความแข็งแกร่งช่างไทยเร่งพัฒนาทักษะในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพช่างปูกระเบื้อง

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพช่างปูกระเบื้องไทย พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์กาวยาแนวรายแรก และรายเดียวของประเทศที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว มูลค่า 220,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นมูลค่า 880,000 บาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถของช่างฝีมือที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถปฏิบัติงานปูกระเบื้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการของตลาดแรงงานในส่วนของสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งช่างปูกระเบื้องเป็นหนึ่งในสาขานั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ร่วมกับ บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการผู้บริโภคพร้อมปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs)

โดยในปี 2560 จะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการปูกระเบื้อง ระยะเวลาการฝึกอบรม 18-30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การเลือกวัสดุ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืองานปูกระเบื้อง ฝึกปูกระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสด กระเบื้องเคลือบแบบต่างๆ ได้ถูกต้องสวยงาม ซึ่งทางบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการฝึกอบบรมใน 42 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิษณุโลก น่าน บึงกาฬ เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา ตรัง และนราธิวาส

นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพช่างปูกระเบื้องไทย โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว รุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์กาวยาแนวรายแรก และรายเดียวของประเทศที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวอีกด้วย มูลค่า 220,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นมูลค่า 880,000 บาท ซึ่งการร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสูตรในการยกระดับและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับปลูกฝังเกี่ยวกับทัศนคติการทำงานด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างงานที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดในด้านการยกระดับฝีมือแรงงานและการพัฒนาศักยภาพของช่างรับเหมาของในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด คือผู้ผลิตกาวปูกระเบื้องและยาแนวรายแรกในประเทศไทยที่ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาแรงงานไทย ซึ่งนับเป็นระยะเวลากว่า 13 ปีแล้วที่ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดการอบรมหลักสูตรเพื่อฝึกยกระดับฝีมือให้กับช่างฝีมือแรงงานไทยรวมแล้วกว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถของช่างฝีมือไทย ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของวงการก่อสร้างตลอดทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานช่างในประเทศไทยให้สอดคล้องกับโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนี้