เวียตเจ็ทเผยงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 2560 และสรุปวันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล

เวียตเจ็ทเผยงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 2560 และสรุปวันปิด      สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2560  วันนี้คณะกรรมการบริษัทเวียตเจ็ทกรุ๊ป (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์: VJC) ประกาศกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรับหุ้นปันผลในอัตรา 40% (10 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

เวียตเจ็ทมีทุนจดทะเบียนรวมที่ 3,224 พันล้านดอง มีหุ้นในตลาด 322.4 ล้านหุ้น เมื่อออกหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มอีก 129 ล้านหุ้น ทำให้เวียตเจ็ทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็นเกือบ 4,514 พันล้านดอง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลประจำปี พ.ศ. 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 119% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้ เวียตเจ็ทจะดำเนินการจ่ายเงินสดปันผลล่วงหน้าของปี 2560 ในอัตราส่วน 20% แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคิดเป็นเงินสดจำนวน 645 พันล้านดอง โดยบริษัทวางแผนจ่ายปันผลของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงถึง 50%

ข้อมูลงบการเงินผ่านการตรวจสอบ 6 เดือนแรกปี 2560 ของเวียตเจ็ท ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเคเอ็มพีจี ระบุว่า เวียตเจ็ทมีรายได้ 16,423 พันล้านดองและกำไรหลังหักภาษี 1,797 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 45% จากปีที่แล้ว ถือเป็น 53% ของแผนประจำปี โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่ 5,737 ดอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทรัพย์สินรวมของเวียตเจ็ทมีมูลค่า 24,747 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 49.6% มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่ 7,321 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 111.9% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปีก่อน  โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังจ่ายเงินสดปันผล 20% อยู่ที่ 1,536 พันล้านดอง และบริษัทมีกำไรหลังหักภาษี 2,532 พันล้านดอง

จากข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2560 เวียตเจ็ททำการบิน 73 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางภายในประเทศเวียดนาม 38 เส้นทางและระหว่างประเทศ 35 เส้นทาง เพิ่มขึ้น 37.7% จากปีที่แล้วและคิดเป็น 110.6% ตามแผนรายปี