เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซีพี ออลล์ กับโครงการ  เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (ปีที่ ๒๑)

ทุกเที่ยงวันศุกร์  (๑๒.๐๐ –  ๑๓.๓๐ น.)   ณ   อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์   ชั้น ๑๑    ถนนสีลม

๔ ส.ค. ๖๐            สุขได้ด้วยใจตน   ขุนเขา – สินธุเสน เขจรบุตร

นักเขียนและนักจิตวิทยาชื่อดัง

๑๑ ส.ค. ๖๐            ส่องสิ่งสงสัย   พระมหาโพธิวงศาจารย์

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามฯ กรุงเทพมหานคร

๑๘ ส.ค. ๖๐      “ รู้ความจริง  ทิ้งตัวตน  พ้นบ่วงมาร ” พระภาวนาเขมคุณ วิ.

เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  จ. พระนครศรีอยุธยา

๒๕ ส.ค. ๖๐     “ สุจริตธรรมกถา ” สามเณรสุรชัย ศรีกล่ำ

สามเณรธรรมาสน์ทองผู้มีความเป็นเลิศด้านโวหารการเทศนา

วัดศรีโพธิ์งาม  จ. สุโขทัย

** รับชมเทปบันทึกภาพโครงการดังกล่าวได้ในรายการ พุทธปัญญาภิรมย์

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ ทางช่อง 16  [TNN NEWS 24]

**  ขอเชิญติดตามชมรายการ ทำวัตรเช้ากับเซเว่น อีเลฟเว่น

ทุกวัน  ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ นทางช่อง 16  [TNN NEWS 24] 

** ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๑ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) ได้รับการอนุมัติเป็นสนามสอบธรรมศึกษา

จากแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านใดสนใจสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา

       ติดต่อได้ที่พุทธปัญญาชมรม   โทร ๐๒-๐๗๑๑๙๐๑ ( จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)