เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอันดับ ในเมืองไทย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการแพทย์จากเครื่อง SELPHYL® PRFM ณ ศุภานัน คลินิกเวชกรรม เพื่อให้คุณหมอใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคลินิกพาร์ทเนอร์อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “Innovation Health Beauty” ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการให้บริการด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความงาม กับลูกค้าคนสำคัญของเรา