สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศตามปกติ (13/09/17)

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศตามปกติ

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศตามปกติ ซึ่งประกอบด้วย เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต, สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่, ภูเก็ต – เชียงราย นอกจากนั้น สายการบินยังได้เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศโดยพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ทำการจองเพื่อเดินทางในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ขณะนี้ สายการบินอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  2560

ปัจจุบัน เที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ให้บริการระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮานอย,โฮจิมินห์ และ ไฮฟอง ให้บริการโดย สายการบิน เวียตเจ็ท เวียดนาม อนึ่ง สายการบินไทยเวียตเจ็ทจะประกาศแผนการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกครั้ง ทันทีที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่เรียบร้อยแล้ว