ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ยกระดับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล เปิดบริการช่วย “คิด” “ผลิต” “ขาย” ครบวงจร

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ยกระดับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
เปิดบริการช่วย 
คิด” “ผลิต” “ขาย” ครบวงจร

กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2560 – ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มุ่งพัฒนายกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล เปิดบริการเสริมแกร่งผู้ประกอบการยุค 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คิด ผลิต ขาย” สูตรสำเร็จสร้างผู้ประกอบการในที่เดียว ผ่านบริการต่างๆ กลุ่มช่วยคิด อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ แหล่งค้นคว้าข้อมูลผ่าน “ศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมด้านการออกแบบ (MDIC)” การวางแผนกลยุทธ์ วางแผนธุรกิจ ค้นหาไอเดียต้นแบบและทดสอบไอเดีย กับ “บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Consulting Program)” กลุ่มช่วยผลิต อาทิ วางแผนการผลิต ผลิตต้นแบบกับ “ห้องปฏิบัติการ Maker Space สรรหาวัสดุและผู้ผลิต กลุ่มช่วยขายอาทิ การตลาดและประชาสัมพันธ์ ขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน “พื้นที่แสดงผลงานและเวทีทอล์คสำหรับผู้ประกอบการ (Debut Wall & Debut Talk)” รวมถึงการสร้างเครือข่าย โดยที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้พัฒนาองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการกว่า 100,000 ราย ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการในภาคการผลิตและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านการใช้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พบว่า ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 26 เปอร์เซ็นต์จากรายได้เดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า จากเทรนด์โลก และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหน้าใหม่มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ที่ต่างคิดค้นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วง ซบเซา ทำให้มูลค่าการส่งออกของเอสเอ็มอีไทยหดตัวลง โดยในช่วงเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 143,972 ล้านบาท หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาประกอบกับตัวเลขที่สวนทางกันของการจัดตั้งกิจการใหม่ของเอสเอ็มอีที่ขยายตัวขึ้นกว่า 20เปอร์เซ็นต์ ทำให้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในฐานะหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เร่งคิดค้นและพัฒนาแนวทางในการสนับสนุนเอสเอ็มอีทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงได้สร้างสรรค์หลากหลายบริการ เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สูตรสำเร็จที่พร้อมสานฝันผู้ประกอบการยุค 4.0 ในที่เดียว โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ได้แก่ “คิด”  “ผลิต” “ขาย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มบริการช่วยคิด – กระบวนการแรกเริ่มของการสร้างธุรกิจ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจะเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจ การค้นคว้าข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์ วางแผนธุรกิจ และการค้นหาไอเดียต้นแบบและทดสอบไอเดีย ซึ่งตัวอย่างบริการที่รองรับ ได้แก่ ศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมด้านการออกแบบ (MDIC: Material & Design Innovation Center), บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Consulting Program), ฐานข้อมูลนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตไทย (TCDC Connect) , ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (Resource Center), การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการต่างๆ (Showcase & Exhibition) เป็นต้น

2. กลุ่มบริการช่วยผลิต – กระบวนการเปลี่ยนไอเดียสู่ชิ้นงาน ซึ่งในกระบวนการนี้จะมุ่งเน้นที่การวางแผนการผลิต การสรรหาวัสดุและผู้ผลิต และการผลิตต้นแบบ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการต่างๆ ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาทิ ห้องปฏิบัติการ (Makerspace) ที่มาพร้อมบริการเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยต่างๆ เพื่อผลิตผลงานต้นแบบและผลงานเชิงพาณิชย์ (Prototype Production) อาทิ เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutter), เวิร์คช็อปพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Workshop & Activity) ฯลฯ เป็นต้น

3. กลุ่มบริการช่วยขาย – กระบวนการนำเสนอผลงานสู่กลุ่มลูกค้า ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องการตลาดและประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่าย และการสร้างเครือข่าย ผ่านบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่แสดงผลงานและเวทีทอล์คสำหรับผู้ประกอบการ (Debut Wall & Debut Talk), โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Training Program), โครงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching), และเทศกาลงานออกแบบ (Design Week) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว สามารถเข้าร่วมใช้บริการต่างๆ ของทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้แบ่งการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเป็น ระดับ คือ 1) การคิดหาไอเดียสร้างสรรค์ (Idea Generation) ที่จะช่วยผู้สนใจประกอบธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มของการสร้างธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาไอเดียเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการในการทำธุรกิจ 2) สร้างธุรกิจ (Business Startup) ต่อยอดผู้ประกอบการด้วยการให้คำปรึกษา และข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง 3) พลิกธุรกิจ (Business Transformation) เปลี่ยนวิธีคิดของผู้ประกอบการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) และนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) เพื่อหาทางออกใหม่ให้กับธุรกิจ นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อ

ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้พัฒนาองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการกว่า 100,000 ราย ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการในภาคการผลิตและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านการใช้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พบว่า ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 26 เปอร์เซ็นต์จากรายได้เดิม นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย