บทความ // ธุรกิจบริการตื่นตัวเน้นขยายตลาดสู่ลูกค้าต่างประเทศ

ธุรกิจบริการตื่นตัวเน้นขยายตลาดสู่ลูกค้าต่างประเทศ ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานและภาษา พร้อมออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ตรงตามเทรนด์ผู้บริโภค

 

ผู้ให้บริการสถานพยาบาลเน้นขยายตลาดให้บริการชาวต่างชาติ โดยเพิ่มสวัสดิการและผลักดันให้เจ้าหน้าที่เรียนภาษาเฉพาะเพิ่มขึ้น รองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจการบริการประเภทออกแบบบรรจุภัณฑ์เผยเน้นการบริการเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคตังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเผยเทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2560 ต้องใช้วัตถุดิบทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง และไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดวาง

แพทย์หญิงปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่าหากพูดถึงธุรกิจบริการ หลายคนคงนึกถึงเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจเสริมความงามและสุขภาพ แต่ในปัจจุบันธุรกิจบริการมีความหมายรวมถึงสถานพยาบาล หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะการบริการถือว่าแทรกซึมไปในทุกกิจการก็ว่าได้ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้เร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้คนต้องการการบริการที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้มากที่สุด อย่างสถานพยาบาลที่มีคนเข้า-ออกและรับการรักษาแต่ละวันกว่า 2 หมื่นคน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เพียงมีแต่คนไข้ชาวไทย แต่ยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาด้วย โรงพยาบาลเวชธานี ที่นี่เป็นสถานพยาบาลอีกหนึ่งแห่งที่มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก โดยจากข้อมูลปี 2559 พบว่ามีผู้เข้ารับการรักษา กว่า 226,516 คน โดยแบ่งเป็นคนไข้ชาวไทยกว่าร้อยละ 70 ชาวต่างชาติร้อยละ 30 แต่หากคิดเป็นรายได้จะเป็นไปในทางกลับกัน เพราะจะมาจากคนไทยร้อยละ 49 จากต่างชาติร้อยละ 51 จะเห็นว่ารายได้ที่มาจากชาวต่างชาติมากกว่าเนื่องจากสถานพยาบาลแห่งนี้เน้นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และแพทย์เฉพาะทาง ประกอบกับเน้นการบริการลูกค้าชาวต่างชาติ ที่สำคัญเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างงถูกต้องจึงให้ความสำคัญกับภาษาโดยการจัดให้เจ้าหน้าที่เรียนจากสวัสดิการของโรงพยาบาล ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลเวชธานีมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญกว่า 10 ภาษาแม้กระทั่งภาษาเฉพาะอย่างเอธิโอเปีย บังคลาเทศ ส่วนหากมีคนไข้ในประเทศที่นอกเหนือและใช้ภาษาเฉพาะมากก็จะจ้างบุคลากรภายนอกมาดูแล

นอกจากเน้นการสื่อสารแล้วทางโรงพยาบาลยังได้รับการรับรองคุณภาพการรักษารายโรคจากสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐาน CCPC จำนวน 5 โรค อาทิ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 / โรคภาวะหัวใจล้มเหลว / การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ทำให้มีการเปิดศูนย์การบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยในต่างประเทศ ทั้ง เมียนมาร์ กัมพูชา กลุ่มประเทศ UAE รวมถึงโอมานและเอธิโอเปีย อีกทั้งยังมีแผนที่จะเปิดบริการในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม พร้อมกับการปรับปรุงการบริการให้ทันสมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายภาครัฐ จึงทำให้ได้รับมาตรฐานสากลและรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560  Best Service Enterprise หรือ   PM Award สาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Health & Wellness) ยิ่งจะเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีได้ว่าการให้บริการของโรงพยาบาลเวชธานีดีเยี่ยมและได้มาตรฐาน ผู้มารับการรักษาก็สามารถมั่นใจได้ 100%

ด้านธุรกิจการให้บริการในการออกแบบ อย่าง บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด ที่ถูกขับเคลื่อนผ่านคุณกิตติสัณฑ์ ลาภวัฒนะมงคล กรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลว่าธุรกิจนี้เดินทางมากว่า 15 ปีแล้วและเป็นผู้นำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ร้อยละ 80 มากกว่าสินค้าตัวอื่นในบริษัท เช่น อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และยา โดยชิ้นงานการออกแบบแต่ละชิ้นมีคุณภาพสูง จึงทำให้ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเรื่อยมาทั้งจากในไทยเองที่อยู่ในสัดส่วนร้อยละ70 และจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมร้อยละ 30 จากเมื่อก่อนที่เป็นการเจาะเพียงตลาดในไทยเท่านั้น ที่นี่เน้นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะฝีมือที่ดีเยี่ยมและใส่ใจในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ แนะนำ ทดลอง ไปจนถึงการผลิต  พร้อมกับการยอมรับฟังความต้องการของลูกค้า อดทน และรับมือกับความพิถีพิถันของลูกค้าได้ จึงนับว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทที่สามารถเอาชนะใจเครื่องสำอางแบรนด์ดังๆ ของโลก เช่น shiseido / Schwarzkopf / Marks & Spencer  ที่ไว้วางใจให้บริษัทออกแบบเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของตนแทนที่จะซื้อสินค้าของแบรนด์อื่นเมื่อถูกวางในชั้นวางผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ดังนั้นจึงยากที่จะมีธุรกิจประเภทเดียวกันจากเจ้าอื่นขึ้นมาแทนที่จึงเบาใจเรื่องคู่แข่งไปได้ สำหรับอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการที่บริษัทไม่รอให้อุปสงค์ในตลาดเพิ่ม แต่จะเป็นผู้สร้างให้เกิดอุปสงค์เอง โดยการแนะนำ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงข้อดีและข้อเสียพร้อมให้ลูกค้ารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ที่จะแปรผันตามยุคสมัย ความพิเศษเหล่านี้ทำให้ยังคงเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจประเภทนี้ จนทำให้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560 Best Service Enterprise หรือ PM Award สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing) ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นภาคภาคภูมิใจของบริษัทและจะเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่าชิ้นงานของบริษัทได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล แต่บริษัทจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะพร้อมจะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับกับยุคสมัยการซื้อ-ขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตลอด หากแบรนด์ใดไม่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาจทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่มีการพัฒนา รวมถึงจากข้อมูลของญี่ปุ่นพบว่าการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะช่วยกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20-30  สำหรับเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย และง่ายต่อการขนส่ง และต้องมีความสวยงามน่าใช้อยู่ในตัว อีกทั้งต้องออกแบบให้ง่ายต่อการวางบนชั้นวางในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่มีพื้นที่จำกัดด้วย

ส่วนการให้บริการของบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยและต่างประเทศ อย่าง บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)โดยคุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานบริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และจัดสร้างระบบการจัดการแบบครบวงจรในโรงแรมและอพาร์ทเมนท์ กว่า 600 รายใน 17 ประเทศ อาทิ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว ออสเตรเลีย ฮ่องกง รวมถึงไทย ที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ยังไม่สามารถมีผู้เทียบเท่าได้ โรงแรมที่เลือกใช้บริการของโคแมนซี่ เป็นโรงแรมตั้งแต่ขนาด 19 ห้องจนถึง 1,300 ห้อง ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ใช่เพียงซอฟต์แวร์เท่านั้นที่เป็นจุดเด่นหลักแต่มีการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง ซอฟต์แวร์สำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) โปรแกรมเช็คอิน-เช็คเอาท์ โปรแกรมBack Office, ระบบควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม และ Fixed Asset system  หรือ ระบบสินทรัพย์ถาวร และซอฟต์แวร์โรงแรมที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้ได้ทุกด้านในหนึ่งเดียว ราคาก็เป็นมิตร แต่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และมีมาตรฐานเข้าได้กับโรงแรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้คุณสมบูรณ์ยังได้เล่าถึงเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เป็นคนไทยทั้งหมด เพื่อให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันรวมถึงการบำรุงรักษาและให้ข้อมูลกับลูกค้า จนทำให้ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560 Best Service Enterprise หรือ PM Award สาขาดิจิตอลคอนเทนท์และซอฟ์แวร์ (Digital Content & Software) แต่เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่โรงแรมในแถบยุโรปและตะวันออกกลางในปีหน้า จึงจ้างพนักงานชาวต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร อีกทั้งพร้อมมองว่าการได้รับรางวัล PM Award จะเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะธุรกิจซอฟท์แวร์ในโรงแรมจะยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจึงคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องร้อยละ 20 แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ด้วยฐานลูกค้าที่ขยายตัวมากขึ้นก็ทำให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม

ท้ายที่สุดแล้ว ด้วยการบริหารงานและคุณภาพการบริการที่โดดเด่นของผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ทำให้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2017 ซึ่งสามารถเป็นเครื่องหมายการันตีการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยการมอบรางวัลนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก และสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง อีกทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ขณะเดียวกันได้สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก