ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นปี 2559 รายได้รวม 692.52 ล้านบาท

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่  จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นปี 2559 รายได้รวม 692.52 ล้านบาท

RP จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นปี 2559 รายได้รวม 692.52 ล้านบาท จ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2559 ในวันนี้ (5 เม.ย.2560) แจงรายได้รวม 692.52 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนถึงร้อยละ 8.5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องปีละ 5-10%

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า  ผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 692.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.5 โดยส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเรือเฟอร์รี่ถึงร้อยละ 88 ที่เหลือเป็นรายได้จากการขายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการรถโดยสาร รายได้อื่นๆ อาทิ การให้เช่าสถานที่ ฯลฯ

ในปี 2559 มีจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการประมาณ 1.17 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9  ปัจจุบันบริษัทให้บริการเดินเรือข้ามฟากฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างดอนสัก-สมุย-พะงัน

ผลกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 67 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 78 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานการเติบโตสำหรับอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การชำระเงิน การให้บริการข้อมูลกับลูกค้า นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือใหม่อีก 2 ท่าที่เกาะสมุย เพื่อแยกเส้นทางเดินเรือขาเข้า-ออกอย่างชัดเจน ทำให้การจราจรดีขึ้น ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตั้งแต่การจองตั๋วไปจนจบการเดินทาง บริษัทฯ ยังมีโครงการ Rebranding ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

นายอภิชาติกล่าวต่อไปว่า RP มีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการเดินทางและขนส่งเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในอนาคต โดยให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่และการสัญจรทางบกไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย สำหรับการเติบโตของบริษัทนั้นได้ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 5-10% ต่อปี