ชบาบางกอก รับโล่โรงงานสีขาว

ชบาบางกอก รับโล่โรงงานสีขาว

นางสาวนริศรา กุลปิยะวาจา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้แบรนด์ ชบา (CHABAA) ส่งออกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก เข้ารับโล่และเกียรติบัตรโรงงานสีขาวจากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรปราการ เพื่อรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “มยส.” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ