งาน Organic & Natural Expo 2017 โชว์ยอดขาย-รายได้สะพัดกว่า 32 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เผยจากการจัดงาน “Organic & Natural Expo 2017” ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไทยสามารถโชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการผลิตและการตลาดสินค้าออร์แกนิคของภูมิภาคอาเซียน มีผู้ร่วมงานกว่า 4.5 หมื่นคน เงินสะพัดกว่า 32 ล้านบาท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดงาน Organic & Natural Expo 2017 หรือ ONE 2017 จบลงอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นงานที่รวมเอาผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค ทั้งในระดับสากลและในประเทศ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติมาไว้ในงานถึง 248 ราย สามารถแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าออร์แกนิคในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวคิดของงานที่ว่า “ASEAN : Home of Organic” เพื่อยกระดับการจัดงานออร์แกนิคของประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าออร์แกนิคระดับนานาชาติ โดยงาน Organic & Natural Expo 2017 มีผู้ร่วมงานกว่า 4.5 หมื่นคน เงินสะพัดกว่า 32 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และข้าว ผัก ผลไม้สด ตามลำดับ

รูปแบบของงานเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เป็นเวทีที่รวมเหล่าเกษตรกรออร์แกนิคของไทยไว้มากที่สุด ทั้งยังเป็นเหมือนตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น เพื่อผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคและผู้บริโภคและคนรักสุขภาพที่ต้องการรู้จักและซื้อสินค้าออร์แกนิคโดยเฉพาะ นอกจากนี้ งานครั้งนี้ยังช่วยผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเวที ให้สมาคมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนมาร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้ง สหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic Federation) โดยมีฑูตพาณิชย์อาเซียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อช่วยผลักดันการจัดตั้ง สหพันธ์ฯ และประชาสัมพันธ์ให้สมาคมเกษตรอินทรีย์ในแต่ละประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการชาวไทย รวมทั้งร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาเซียน ในบูธ Organic ASEAN Pavilion”

ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Symposium ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในทุกๆ มิติ โดยเชิญวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ และกูรูเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ให้ข้อมูล ตั้งแต่ด้านการผลิต การรับรองมาตรฐานการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ผลิต และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการดูแลรักษาสุขภาพ

“งาน Organic & Natural Expo 2017 ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ซึ่งในการจัดงานในปีหน้า ทางกระทรวงจะเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มคนรักสุขภาพให้มากขึ้น ขณะเดียวกันการร่วมงานในครั้งนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการ ได้รับทราบความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปพัฒนาสินค้า และบริการต่อไป” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว