Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

“OneDee แอปพลิเคชันลงเวลา-ตอกบัตรออนไลน์อาวุธลับจัดการ HR เบ็ดเสร็จของเอสเอ็มอีพันธุ์ดิจิทัล”

“พนักงานเข้าออฟฟิศหรือยัง”… “เด็กที่ร้านมาตรงเวลา […]

ก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันเวลาทำงานให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

ก.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันเวลาทำงานให้ลูกจ้าง […]

กสร. กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้ลูกจ้างรู้ก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ปชส.กสร.กสร. กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตราย […]

Go on Top